PROJEKTI

Volontiranja:

 • Fašnik Pregrada 2014.
 • Fašnik Pregrada 2015.
 • Zelena čistka
 • Moto alka 2014
 • Moto alka 2015
 • Dani kulture

Osim na izradi projekata i volontiranja na raznim manifestacijama i događanjima udruga CUG sudjelovala je i na sljedećim radionicama:

 • Jačanje kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja odluka”, u sklopu operativnih programa razvoja ljudskih potencijala EU, organizator CESI u suradnji sa Zakladom Giacomo Brodolini
 • Radionica za udruge grada Pregrade, organizator Grad Pregrada i Mreža udruga Zagor u sklopu Programa JAKO
 • Regionalni info dani Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva u sklopu Programa JAKO
 • Sudjelovanje u pisanju projekta Pregrada za mlade, mladi za Pregradu
 • Sudjelovanje na radionici o novom Zakonu  o udrugama
 • Sudjelovanje na radionici Upravljanje organizacijom i organizacijskim procesima
 • Sudjelovanje na radionici Edukacija o javnim politikama i politikama za mlade u sklopu projekta Mladi za Pregradu, Pregrada za mlade
 • Sudjelovanje u izradi „Strateškog plana gospodarskog razvoja Grada Pregrade“